Yandex.Metrica
Новини Видео За нас Контакти Избери имот
EN РУ

Често срещани въпроси за кредити и финансиране

 1. Как е сметната месечната вноска на кредитния калкулатор?

Месечната вноска е сметната при следните фактори: период на лизинга от 30 години; примерен лихвен процент от 3% и самоучастие на кредитополучателя в размер на 30% от продажната цена на апартамента.
Кредитният калкулатор има информативен характер и за по-детайлна информация Ви съветваме да се свържете с нас или с Вашата банка.

 1. С кои банки работите и какви са разликите в условията?

Наши партньори са повечето големи търговски банки като Банка ДСК, Райфайзен Банк, Пощенска Банка, УниКредит Булбанк, Първа Инвестиционна Банка и други. Разбира се, също така работим и с всички останали легитимни банки в страната, за да намерим най-подходящите условия за своите клиенти.

 1. Какви документи са ми необходими за кандидатстване за кредит?

Всяка банка разполага със свой собствен списък от необходими документи за отпускане на кредит. Най-често те се свеждат до:

 • Документ за доказване на доходите (издава се от работодател).
 • Трудов или граждански договор с работодател.
 • Удостоверение за семейно положение и членове на семейството (издава се от служба ЕСГРАОН в Общината по местоживеене)
 • Удостоверение за липса на задължения (издава се от НАП към общината по местоживеене)

Възможно е Вашата банка да поиска и допълнителни документи в процеса на тяхното разглеждане. Нашият екип ще ви съдейства по време на целия процес, за максимално бързо и ефективно получаване на одобрение.   

 1. На какъв етап на строителство банката отпуска кредит?

Жилищни кредити се дават след достигане до образец Акт 14 на строежа. Ако клиент желае финансиране на по ранен етап, е възможно това да се постигне с потребителски кредит, като последният се рефинансира с жилищния след това.

 1. Какво може да доведе до неодобрение за кредит?

Условията за одобрение са различни за всяка банка и одобрение се дава от съответния отдел в нея, но е известно, че следните фактори могат да повлияят на одобрението:

 • Наскоро сменено ново работно място;
 • Закъснели вноски по други кредити;
 • Наличие на допълнителни кредити, отежняващи финансовото ви положение.
 1. Какво може да подобри шансовете ми за одобрение?
 • Първоначалната вноска е един от най-важните параметри за кредиторите. Колкото по-голяма е първоначалната вноска, толкова по-големи са шансовете за одобрение и по-изгодни условия на кредита;
 • Деклариране на всички доходи и предоставяне на документи за тях;
 • Обезпечение с друг имот;
 • Съдлъжник към кредита – това дава гаранция на банката, че двама души ще са отговорни към кредита и шансовете силно нарастват.
 1. Каква е разликата между жилищен и ипотечен кредит?

Жилищният кредит е заем за ново жилище, докато с ипотечния кредит получавате финансиране срещу обезпечение на имот (ипотека), който е Ваша собственост.

 1. Каква е разликата между договорна и законна ипотека?

Законна ипотека може да бъде вписана само, ако са изпълнени следните условия:

 • Взимате заем/кредит за закупуване на имот.
 • Заемът/кредитът е равен или е по-малък от размера на продажната цена. Ако заемът е по-голям от продажната цена, трябва да бъде учредена договорна ипотека.
 • Заемът дължите или на вашия продавач, или на банка. Ако трето лице ви отпусне заем, за да закупите имот, трябва да бъде учредена договорна ипотека.

Договорната ипотека е под формата на нотариален акт и се подписва и от заемодателя, заемополучателя, собственика на имота, както и съдлъжници по договора, ако има такива. Законната ипотека е под формата на молба, която се подписва само от заемодателя.

Тъй като законната ипотека е едностранно изявление (подписва се само от едната страна- заемодателя), нотариалните такси за заверката на законна ипотека са по-ниски от тези за договорна ипотека. Таксите за вписване на Агенцията по вписвания са еднакви и за двата вида ипотеки.

 1. Имате други въпроси? Ще се радваме да сме ви полезни!

Потърсете ни на тел. +359 876 112 222 или използвайте формата за контакти.