Yandex.Metrica
Новини Видео За нас Контакти Избери имот
EN РУ

Кои са основните стъпки в процеса на закупуване на недвижим имот в Сарафово ЮГ?

28.11.2018

Съгласно действащото българско законодателство и изискванията на банките, към настоящия момент, българите, които пребивават в чужбина, и искат да закупят недвижим имот в България - по специално в Бургас, район Сарафово ЮГ, трябва да се запознаят с процедурите и нужните документи за одобрение.

Това се прави с цел да получат бързо и безпроблемно кредит от конкретната банка, при която условията са най-удовлетворяващи за тях. Реално, след избора на имот, се преминава към същинския процес на покупка и неговото документално оформяне. Той се състои от няколко основни стъпки, които ще разгледаме в следващите редове.

Юридически справки

Преди да се премине към подписване на договор (предварителен и окончателен), е препоръчително да бъдат извършени някои юридически справки, като например:

  • Справка за статута на избрания имот, както и неговото предназначение, за да се затвърди съвместимостта му с Вашите намерения и желания като купувач;
  • Проверка на документите, нужни за прехвърляне на собствеността;
  • Справка за продавача: когато става въпрос за физическо лице се уточнява семейното му състояние по времето на придобиване на имота, а за юридическо лице се прави съответната справка в Търговския регистър;
  • Проверка за наличие на евентуални тежести върху имота.

Предварителен договор

След успешното завършване на етапа на провеждане на юридически справки (който не е задължителен компонент от процеса на покупка на имот, а се извършва единствено по желание и преценка на купувача), се преминава към писменото сключване на предварителен договор. 

В него се упоменават и конкретизират уговорените условия. По своята същност, той представлява един вид “обещание” на страните по сделката за последващо сключване на окончателен договор. Особеност на предварителния договор е, че той дава подробна и изчерпателна информация за съответния имот. В него се фиксира и краен срок/дата за подписване на нотариалния акт.

Обикновено в практиката на този етап, продавачът заплаща на продавача задатък в размер на 10% от продажната цена на имота. Има възможност страните да се договорят и на други условия.

Попитайте за условията за закупуване на имот в комплекс Atlantis Atmosphere, намиращ се в район Сарафово ЮГ.

Съответно, ако отношенията и условията, описани в предварителния договор не бъдат спазени, се предвиждат санкции и всяка от ощетените страни има право да предяви иск за признаването на договора за окончателен.

Окончателен договор

Всички сделки за прехвърляне на собственост върху недвижими имоти, задължително се извършват с нотариален акт. Нотариалното производство започва с писмена молба на заинтересованите лица към нотариус в прилежащия териториален район.

В случай, че някоя от страните по сделката не знае български език, се назначава преводач. Всяко от лицата удостоверява своята идентичност чрез документ за самоличност пред нотариуса. 

При издаването на нотариален акт, нотариусът извършва надлежна проверка за това дали “праводателят” е реалният собственик на недвижимия имот и следи за спазването на всички правни изисквания за осъществяване на сделката. В самия ден на подписване на нотариалния акт задължително се представя актуално към датата “Удостоверение за липса на тежести върху имота” в писмена форма.

Нотариалният акт се вписва в Имотния регистър. Това го прави “противопоставим” на каквито и да е искания или претенции от трети лица.

Заплащане на продажната цена

В случай, че общата продажна цена надвишава сумата от 10 хил. лева, тогава плащането се извършва по банков път. Това може да бъде направено по банковата сметка, избрана и посочена от продавача или по специална сметка на нотариуса, в зависимост от уговорката на двете страни.

Предаване на имота

В общия случай, владението върху имота се предава в деня, в който окончателният договор е подписан в нотариална форма. Възможно е страните да се договорят и на други условия.

Направете запитване и получете най-добрите условия за покупка на имот в Atlantis Atmosphere, Сарафово ЮГ

Независимо обаче, дали владението на имота е предадено на купувача или не, с подписването на нотариалния акт, той вече е придобил правото на собственост върху него.

При физическото предаване на имота се подписва приемо-предавателен протокол. Той отразява реалното състояние на имота към настоящия момент и описва евентуални недостатъци или дефекти по него.

На този етап се предават и ключовете за имота. В случай, че няма протокол, автоматично се приема, че имотът е бил предаден без забележки и в добро състояние.Ако имате въпроси относно процедурата за закупуване на имот в съвременен комплекс от затворен тип Atlantis Atmosphere, Сарафово ЮГ, сме на Ваше разположение да Ви дадем разяснение.

Свържете се с нас на телефон: +359 876 112 222; 0700 11 222

Atlantis Atmosphere, Сарафово ЮГ - където мечтите стават реалност!

e-mail: office@atlantisbulgaria.com