Yandex.Metrica
Новини Видео За нас Контакти Избери имот
EN РУ

Какво трябва да знаете за жилищните кредити за българи, живеещи в чужбина?

21.11.2018

Тенденции при недвижимите имоти

Съвременните технологии и комуникационни канали са напреднали до такава степен, че вече не съществуват прегради за това къде можем да живеем. През последните години се отчита повишен интерес от страна на българите, които живеят извън страната, към закупуването на недвижими имоти в България.

Справка, направена на годишна база, показва, че банките са регистрирали 55% ръст на запитванията за жилищни кредити за българи, живеещи в чужбина. Нарасналият интерес се дължи както на положителните пазарни тенденции, така и на все по-големия брой българи, които са открили своята професионална или житейска реализация извън родината.

Реално, много българи, които работят и живеят в чужбина, искат да закупят собствено жилище и в България. За тази цел, те могат да се възползват от услугите на банки, които отпускат жилищни кредити с условия, специално създадени за тях. 

Голяма група от купувачите следят микропроцесите в сферата на недвижимите имоти и вече отбелязват повишаване на доходността си от отдаване под наем на имоти. Положителна тенденция е завръщането на добре образовани хора, специалисти в различни области.

Те оценят развитието в страната и желаят да пребивават временно или постоянно на българското Черноморие, възползвайки се от съвременен стил на живот в имоти, намиращи се в затворен тип комплекс, в непосредствена близост до морето. 

И в двата случая - търсене на собствен дом или жилище за отдаване под наем, става въпрос за информирани хора, които са напълно наясно с това какъв имот искат и съответно с каква цел ще го използват.

Към настоящия момент, почти всички банкови институции отпускат жилищни кредити на българи, живеещи в чужбина. Важно условие за отпускане на кредита е да се учреди ипотека на недвижим имот и това задължително да е на територията на България.

Максималният размер на отпусната сума се равнява на стойността на максималното финансиране, прилагано от банките. То обикновено варира между 50% и 80% от пазарната цена на имота, предоставен за обезпечение.

Жилищни кредити за българи, живеещи в чужбина

Този вид ипотечни кредити са тясно специализирани и предназначени за български граждани, работещи и/или живеещи в чужбина. 

Важна особеност, на която трябва да се обърне внимание, е че повечето банки имат изискване кредитоискателя да притежава постоянна адресна регистрация в България, но има и такива, които предлагат жилищни кредити за българи, живеещи в чужбина, които нямат постоянно местопребиваване в страната. 

Размерът на кредита се определя в зависимост от политиката на конкретната банка. Финансирането е процентно съотношение към пазарната стойност на имота, като срокът за погасяване е дълъг, а валутата може да е евро или лева. 

Максималният размер на кредита стига до 250 000 евро (500 000 лева) при едни, докато при други, ограниченията по отношение на размера се определят като процентно съотношение на финансирането спрямо съответната стойност на недвижимия имот и доказаната кредитоспособност. Както вече отбелязахме, този процент варира в различните банкови институции. 

Максималният срок за погасяване на кредита е между 15 и 35 години, а минималният е 5 години. В общия случай обаче, не се начислява такса за предсрочно погасяване след първата година от срока на кредита. 

Обезпечението е ипотеката върху недвижимия имот, като клиентът може да отговаря с цялото си имущество или с ограничено.

Възможно е изискването на други допълнителни обезпечения, като например парични средства за определен период от време. 

Също така, част от банките изискват от кредитоискателите да посочат лице за контакт в България, в случай че възникне проблем в процеса на кандидатстване и изплащане на кредита. По този начин се цели да се минимизират някои рискове за двете страни, като например ненавременно получаване или предаване на документация. 

В определени банки, кредитоискателят кандидатства с поръчител, който трябва да докаже доход в България и да гарантира изплащането на кредита.

Необходимата документация е в пряка зависимост от държавата, в която се реализира дохода и изискванията на избраната банка.

Важно е да се направи уточнение, че спрямо политиката на банковата институция, част от издадените в чужбина документи трябва да бъдат преведени и легализирани. 

Всички банки изискват копие от постоянен трудов договор от минимум 1 г., а в процеса на договаряне ще трябва да се представят и документите за имота. 

Кредитът може да се усвои еднократна или на траншове, съгласно предварително направения план. 

Част от документите зависят от конкретния Ви клиентски профил, за което трябва да следвате указанията на Вашия банков консултант. Погасителната вноска се избира според възможностите и предпочитанията Ви: намаляваща или равна месечна. 

Възможно е да се изисква заверен документ, доказващ, че сте редовен платец по настоящите си кредити, ако имате такива. Не всички банки изискват задължителна застраховка „Живот” от кредитоискателя. 

Удобство е, че при почти всички банки, може не само да си направите консултация на място в нейните клонове, а имате опцията и за онлайн запитване за уточняване на подробностите. Много банки предлагат вариант за онлайн кандидатстване и безплатни консултации чрез конферентни разговори по скайп.

Заключение

Все повече българи с постоянни доходи, които живеят и работят в чужбина, желаят да инвестират в покупката на жилище в България.

Това определя и нуждата от кредит, чийто условия отговарят на техните специфични нужди. Конкретните особености на различните жилищни кредити за българи в чужбина изискват внимателна преценка, защото това е реалната стъпка към мечтания дом. 

За консултация относно начините за кредитиране и закупуване на имот в Сарафово ЮГ, може да се обърнете към нашия търговски отдел.