Yandex.Metrica
Новини Видео За нас Контакти Избери имот
EN РУ

Какво е жилищен кредит? Основите на финансиране на жилище.  

21.01.2021

Какво е жилищен кредит?

Основите на финансиране на жилище.

 

Покупката на жилище е една от най-големите инвестиции в живота на всеки човек, също така е и сложната и трудна стъпка в процеса на покупка на жилище. В тази статия ще ви дадем нужните основни знания, за да улесним този процес и да ви направим по-образовани кредитоискатели.

 

Какво точно е ипотека?

Ипотеката е заем, с който финансираме покупката на имот. Това е дългосрочен заем, който се изплаща (погасява) с месечни вноски в срок от средно 30 години. За да ни отпуснат това финансиране банките искат гаранция наречена обезпечение. Като обезпечение може да се заложи имота, който финансираме или друг наш имот.

 

Добре е да правим разлика между жилищен и ипотечен кредит. Жилищния кредит е финансиране с цел покупка на имот, докато ипотечен кредит е общ термин, които може да включва всички видове кредит обезпечени с ипотека.

 

Основни термини

За да изберете правилната ипотека от вас е необходимо да сте наясно със следните термини.

 

  1. Първоначална вноска.

За да отпуснат кредит банките не финансират цялата сума от имота, а изискват процент от тази сума да бъде платена от кредитополучателя като „самоучастие“. Предимно те финансират от 80 – 85% от стойността на имота, а останалата сума  се заплаща от кредитополучателя  като първоначалната вноска. Това е сумата, която трябва да спестим за да получим кредит.

 

  1. Главница.

Сумата, която получавате от кредитора се нарича главница.

Пример:

Ако апартамента струва 100 000 лв. и вие ще го финансирате с кредит, банката ще ви отпусне 80% от тази сума или 80 000 лв. Тази сума се нарича главница на кредита.

 

  1. Лихвен процент

Банката не отпуска пари безплатно. Лихвения процент определя каква ще е крайната сума, която ще ипзплатите на банката.

Има два типа лихвен процент.

  • Фиксирана лихва

Този тип лихва не се променя през целия период на погасяване на кредита (изплащане на кредита). За сметка на това този процент може да бъде по-голям от плаващата лихва, заради сигурността, че няма да се променят месечните вноски.

  • Плаваща лихва

Това е променлив лихвен процент, която се изменя във времето. Определя се като сбор от променлив референтен лихвен процент - може да бъде пазарен индекс като SOFIBOR, LIBOR, EURIBOR, според различната валута на кредита – и фиксирана непроменяща се надбавка или основен лихвен процент, определен от Българската Народна Банка БНБ.

Застраховки

При договор за ипотечен кредит е задължително да се направо застраховка Имот. Този тип застраховка подсигурява имота при рискове на непредвидими обстоятелства като наводнение, пожар, заметресение или други форс мажорни обсоятелства като покрива разходите в такива случаи. Важно е да се уточни, че този тип застраховка важи само за щети по сградата и не включва обзавеждането на жилището.

  • Застроховка живот.

Някои банки изискват клиента да си направи застраховка живот, докато при други това може да не е задължително.

  • Застраховка имущество.

Гарантира имота, служи за обезпечение на банката, и е валидна за целия срок. Тази застрахвка ще може да финансира и разходи от пожар, наводнения и други типове неочаквани обстоятелства.

 

Годишен Процент на Разходите

За крайната цена на ипотеката е необходимо да имате предвид и допълнителните такси свръзани с имотната сделка.

  • Пазарна оценка на имота
  • Нотариални такси
  • Застрховка на имота

Както и разходи по самата ипотека като разглеждане на документи, оценка на кредитния ви риск, юридически разходи и др. След време ще публикуваме и статия за всички разходи свързани с взимането на ипотечен кредит.

След включването на всички разходи лихвата, която реално плащате е основана на Годишния Процент на Разходите (ГПР) като към това влизат всички изброени разходи.

 

Как да пазаруваме за ипотека?

Не е препоръчително да приемете първата оферта за ипокета от една единствена банката. Повечето специалисти предлагат да разгледате поне три различни банки, за да сравните лихвените проценти, затварящите цени, процент на финасиране и др.

Нашата фирма работи с кредитен специалист, които може да направи всичко това за вас. Използването на кредитен специалист може да бъде ключов фактор в това на какви условия получавате кредит и колко бързо можете да го вземете. Също така ще имате професионалист, който по всяко време може да отговори на всички ваши въпроси и да ви съпътства по време на целия процес за получаване на кредит.